Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Sinds 2 januari is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) weer van kracht. In 2016 is hiervoor in totaal €70 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Dit is wederom het geval in 2017. Deze investeringssubsidie voor duurzame energie kan worden aangevraagd door zowel particulieren als ondernemers. Het is vooral bedoeld om de aanschaf op energiezuinige producten te stimuleren, waaronder zonneboilers en warmtepompen. De voorwaarden voor particulieren en ondernemers zijn verschillend en het uiteindelijke subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie van dat apparaat.
De ISDE is vanaf 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

Net als vorig jaar, is ook dit jaar weer subsidie (€70 miljoen) euro beschikbaar gesteld door de overheid om de aanschaf van duurzame apparaten te stimuleren. Uit de laatste cijfers van de RVO blijkt echter dat vorig jaar de beschikbare subsidiepot nog lang niet leeg was. In november was slechts de helft van het beschikbare subsidiegeld geclaimd. Om het in 2017 duidelijker en makkelijker te maken, zijn de voorwaarden enigszins aangepast. We hebben daarom alle veranderingen voor u op een rij gezet:

• De aanvraagtermijn is gewijzigd: In 2017 mogen particulieren (in plaats van 3 maanden na aanschaf) tot 6 maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen. Zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, voordat ze de aankoopverplichting aangaan. Dit blijft hetzelfde in 2017.

• Warmtepompen: Het aanvragen van een subsidie voor warmtepompen is eenvoudiger. De hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen als aparte categorie. Alle warmtepompen zijn in 2017 ingedeeld op basis van de bron van de warmte (lucht, water of grond). De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen:
– tot 3,5 kW: € 1.000
– van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
– van meer dan 10 kW: € 2.000 (vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 Kw)