Marcon Totaalservice behaalt ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Na uitvoerige interne- en externe audits heeft Marcon Totaalservice de ISO 9001:2008 certificering behaald. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankdelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van Marcon Totaalservice aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen is begin november 2015 een audit uitgevoerd door een certificatie instelling (NCI). Met het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem is de borging van kwaliteit binnen Marcon Totaalservice vastgelegd. Daarnaast is er een expliciete koppeling met klantenwensen en klanttevredenheid. En wordt Marcon Totaalservice ‘gedwongen’ om zich continu te verbeteren. Beheersing van alle processen, medewerkers(on)tevredenheid en financiën zijn enkele van de zaken die aan bod komen bij de complete benadering van kwaliteitszorg. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: Zeg wat je doet. Doe wat je zegt. Bewijs het.