Spaklerweg, F1-vleugel – Amsterdam

In opdracht van Delta Lloyd heeft Marcon begin dit jaar de W-installaties ten behoeve van de C0-vleugel van het Tooropgebouw aan de Spaklerweg te Amsterdam volledig gerenoveerd. Na een succesvolle verbouwing en oplevering heeft Marcon nu ook opdracht van D/DOCK gekregen voor de verbouwing van de Raad van Bestuur vleugel van Delta Lloyd.

Voor de renovatie van de RvB-vleugel, welke is gelegen op de 1e verdieping van bouwdeel F van het Tooropgebouw, is een bouwteam samengesteld bestaande uit verschillende disciplines. Deze disciplines, waarbij Marcon zorg draagt voor de volledige W-installaties, werken gezamenlijk aan het project om tot het gewenste resultaat te komen. De integrale aanpak van een bouwteam draagt bij aan een optimale afstemming tussen de diverse disciplines.

De werkzaamheden voor Marcon bestaan o.a. uit het leveren van een nieuw koudwatersysteem, bestaande uit een koelmachine, waternet en diverse fancoilunits, ten behoeve van de koeling. Daarnaast worden voor de collectieve ruimtes diverse bestaande inductie units hergebruikt. Verder wordt het bestaande kanalenstelsel, inclusief roosters, ten behoeve van de ventilatie aangepast en opnieuw ingeregeld. De gevels worden voorzien van radiatoren met de daarbij horende aanpassingen aan het bestaande CV-systeem. De volledige HVAC installatie wordt gekoppeld aan het bestaande gebouwbeheersysteem (GBS) met de daarbij horende aanpassingen in de regelinstallatie. Tot slot worden er diverse aanpassingen gedaan aan het bestaande waternet, ten behoeve van nieuwe natte groepen, brandslanghaspels, e.d.