Warmtepompen

Onze aarde raakt langzamerhand uitgeput door het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor fossiele brandstof. Warmtepompen worden namelijk ingezet bij het opwaarden van onuitputtelijke omgevingswarmte uit de bodem, grondwater, oppervlaktewater en buitenlucht/ventilatielucht.

Warmtepompen zetten deze onuitputtelijke omgevingswarmte van een lage temperatuur om naar warmte met een voldoende hoge temperatuur voor het verwarmen van gebouwen, tapwater, etc. Dit gaat niet vanzelf, maar kost externe aandrijfenergie. Bij voldoende kleine temperatuurverschillen tussen de omgeving en het te verwarmen gebouw is de ingezette aandrijfenergie slechts een fractie (20% – 30%) van de totaal geleverde warmte. Bij een goed ingericht warmtepompsysteem zijn CO2-emissiereducties van meer dan 40% haalbaar.

Focus op de toekomst met een comfortabel binnenklimaat
Met een warmtepomp kunt u het gehele jaar uw gebouw voorzien van een comfortabel binnenklimaat, u kunt namelijk koelen en verwarmen met een warmtepomp.

Soorten warmtepomp
De lucht-lucht warmtepomp is het meest bekend als airconditioning en onttrekt zijn energie aan de lucht, en blaast die verwarmde lucht de ruimtes in.

Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden van de productie van sanitair warm.

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit opgepompt grondwater, koel- of oppervlaktewater of uit een grondcollector (geothermie) en brengt de warmte naar een watercircuit op hogere temperatuur.

Ambitieus overheidsbeleid
Het installeren van duurzame energie in nieuw te bouwen projecten wordt steeds meer een hot item. Dit mede dankzij de door de overheid opgelegde normen in relatie tot de Energie Prestatie Norm (EPN). In het jaar 2020 dient dan ook 10% van het Nederlands energieverbruik duurzaam opgewekt te worden. Warmtepompen zullen hierbij een grote rol gaan spelen. Beleidsplannen zijn gemaakt om tot een energiebesparing, gerealiseerd door warmtepompen, van 7 PJ in 2000 tot 65 PJ in het jaar 2020 te komen.